Процес на производство

 • 1-Суровина

 • 2-сечење

 • 3-Греење

 • 4-Фалсификување

 • 5-тркалање

 • 6-Обработка

 • 7-дупчење

 • 8-Проверка

 • 9-Означување

 • 10-пакување

 • 11-Акција

 • 12-пратка